www.notarsky-tarif.czNotářský tarif

Notářský tarif

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravedlnosti

ze dne 29. května 2001

o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví

částka 73 Sbírky zákonů ročník 2001 rozeslána 18. června 2001

(účinnost 1. července 2001)

se změnami a doplňky provedenými s účinností dnem

______________________________________________________________

vyhláškou č. 42/2002 Sb. vyhlášení (1. února 2002)

vyhláškou č. 403/2005 Sb. vyhlášení (5. října 2005)

vyhláškou č. 399/2006 Sb. vyhlášení (10. srpna 2006)

vyhláškou č. 167/2009 Sb. účinnost (23.6.2009)

______________________________________________________________

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravedlnosti

ze dne 29. května 2001

o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 107 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a

jejich činnosti (notářský řád), a podle § 374a písm. a) zákona č. 99/1963 Sb., občanský

soudní řád, ve znění zákona č. 30/2000 Sb.: